FHI werkt zoveel mogelijk projectmatig en op basis van het profijtbeginsel: leden betalen voor deelname aan projecten en voor advisering maximaal de kostprijs. De jaarlijkse contributie wordt gebruikt om de kosten van de algemene belangenbehartiging van de vijf branches te dekken en om de basisdienstverlening van het bureau zeker te stellen.