Contributie

Om lid te worden betaalt u een eenmalig bedrag van € 1.250,- als entreegeld. Dit bedrag komt te vervallen indien u een verklaring ondertekent dat het bedrijf minimaal vier jaar lid zal blijven. De jaarlijkse contributie is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte (op basis van het aantal FTE). Deze bedraagt (peildatum 1 januari 2017):

Schaal  Aantal medewerkers (FTE)  Contributie in euro’s
 0. ZZP-er  €   675,50
 1.  0 t/m 9 medewerkers  € 1.315,–
 2.  10 t/m 25 medewerkers  € 1.575,–
 3.  > 25  € 1.840,–

Indien uw activiteiten brancheoverschrijdend zijn, dan bieden wij u de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief lid te worden van meerdere branches. U ontvangt voor de extra branche een korting van 25% en voor twee extra branches 50%.

Voor het lidmaatschap van de branche Medische Technologie wordt een extra verplichte ‘bijdrage belangenbehartiging’ in rekening gebracht; klik hier voor meer informatie.

Deze bedragen zijn exclusief BTW en verplichte contributiebijdrage MKB-Nederland (peildatum 1 januari 2017:
€ 111,50).

Procedure

Indien uw organisatie lid wil worden van FHI, dient u het aanvraagformulier lidmaatschap volledig in te vullen. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het branchebestuur. Daarna wordt uw lidmaatschapaanvraag in het Signalement gepubliceerd. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.
Download het aanvraagformulier voor lidmaatschap:

Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Elektronica
Nederlandse brancheorganisatie voor GebouwAutomatisering
Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Automatisering
Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie
Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie

Speciale regeling voor starters een ZZP-ers

Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):

 • ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
 • Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar. Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen rekening en risico een onderneming is begonnen.

Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (lid worden van) FHI ontvangen dan kunt u dat opvragen per e-mail via info@fhi.nl of telefonisch via (033) 465 75 07.

Voor informatie per branche kunt u contact opnemen met:

Wasila El-Khattabi, Industriële Elektronica
Liesbeth Zijlstra, Gebouw Automatisering
Elvis Bajric, Industriële Automatisering
Rachel Jonkman, Laboratorium Technologie
Linda Huber-van Essen, Medische Technologie

Lidmaatschapsvoordelen

Als FHI-lid profiteert uw bedrijf onder andere van de volgende voordelen:

Collectieve marketing

 • deelname aan vakbeurzen World of Technology & Science en Electronics & Applications (E&A), events en congressen
 • deelname aan netwerkgroepen, cluster en platforms
 • marktonderzoek.

Tevens worden door de branches jaarlijks diverse events over aansprekende onderwerpen georganiseerd.
Klik hier voor een overzicht. Leden die als exposant deelnemen aan de vakbeurzen en events krijgen een aanzienlijke korting.

Gezamenlijke belangenbehartiging

 • op het gebied van beurs-, technologie- en sociaal beleid
 • op het gebied van regelgeving en arbeidsmarkt
 • op het gebied van inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Tevens aangesloten bij MKB-Nederland om nog sterker te staan richting de overheid.

Individuele dienstverlening

 • gezamenlijke inkoop van diensten
 • juridische ondersteuning
 • informatieverstrekking (onder andere door ontvangst van het branchemagazine Signalement)
 • advisering en publiciteit

Voor meer informatie over de ledenvoordelen en individuele diensten: klik hier.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de FHI-branches loopt per kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn gehanteerd wordt – conform de statuten van de branchevereniging – van drie maanden per einde kalenderjaar. Dat betekent dat een opzegging uiterlijk op 30 september bij ons binnen moet zijn. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden (FHI, federatie van technologiebranches; t.a.v. de ledenadministratie; postbus 366, 3830 AK Leusden).

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat met het beëindigen van het lidmaatschap ook uw recht vervalt op de vele ledenvoordelen van FHI, zoals de collectieve premiekortingen bij HBR Brancheverzekeringen, korting op deelname aan door FHI georganiseerde evenementen, gebruik van FHI-algemene voorwaarden, FHI-RAO, etc.