Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli 2017 in.

Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet en de meest actuele informatie van ArboNed.

 

Training Preventiemedewerker exclusief voor FHI-leden

De rol en de positie van de Preventiemedewerker wordt per 1 juli belangrijker. Elke werkgever moet een Preventiemedewerker hebben die over voldoende kennis en kunde beschikt om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. ArboNed biedt een uitstekende eendaagse training Preventiemedewerker.

Exclusief voor leden van FHI bestaat de mogelijkheid – bij voldoende belangstelling (minimaal 6 / maximaal 12 deelnemers) – om de training bij FHI te organiseren. Tijdens de training komt dan uiteraard ook de FHI branche-RI&E aan bod, aangezien de Preventiemedewerker nauw betrokken is bij het uitvoeren van de RI&E, het opstellen (en actualiseren van) het ‘plan van aanpak RI&E’ en het nemen van verbetermaatregelen uit het plan van aanpak.

Extra voordelige RI&E-toets voor FHI-leden

FHI-leden met minder 26 werknemers in de sectoren kantoor, detail- en groothandel en horeca kunnen, uitsluitend via HBR Branche Verzekeringen, een RI&E-toets door ArboNed laten uitvoeren tegen een gereduceerd tarief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Meijer, manager juridische en federatieve zaken FHI.