In de afgelopen periode is op het thema duurzaamheid contact geweest met NEVI, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement. Vorige maand hebben zij en NEN, de Nederlandse normorganisatie, de internationale richtlijn ISO 20400 voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gepubliceerd. ISO 20400 helpt bedrijven en overheden om hun footprint te verlagen en bij te dragen aan betere lonen en arbeidsomstandigheden in de internationale handels- en productieketens. In totaal kopen Nederlandse bedrijven en overheden jaarlijks circa 600 miljard in. Daarmee heeft inkoop een enorme maatschappelijke en economische impact.  De richtlijn is goedgekeurd door 165 landen.

De richtlijn is tot stand gekomen na jarenlang internationaal overleg. Als koploper op het gebied van duurzame inkoop heeft Nederland een sleutelrol gespeeld in dit proces. Naast NEVI en NEN waren in ons land meer dan twintig publieke en private organisaties betrokken bij het goedkeuringsproces. In de richtlijn is de Nederlandse inkoopwerkwijze verankerd. Deze werkwijze staat bekend als het ‘NEVI Dutch Wheel’.

Voor meer informatie:

Inschrijven voor een ISO 20400 training kan via: https://www.nevi.nl/content/iso-20400-sustainable-procurement.

 

Bron: NVG / Vereniging VNO-NCW / NEVI