De workshop is volgeboekt, u kunt contact opnemen met Bente Meijer voor informatie of een plekje op de wachtlijst.

Komend voorjaar, op 25 mei 2018, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde nieuwe privacywetgeving. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor directieleden, managers en medewerkers bij bedrijven die persoonsgegevens vastleggen en zich bezig houden met de implementatie van de AVG.

NB. Deze workshop betreft een herhaling en wordt voor de 5e en laatste keer georganiseerd. Er is ruimte voor 24 deelnemers, inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Datum, plaats en locatie
Vrijdag 23 maart 2018 bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het registratiesysteem. De kosten bedragen € 129,-, exclusief btw voor leden van FHI en MinacNed. Voor niet-leden € 279,-, exclusief btw.

PROGRAMMA

12.45 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur Nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

14.15 uur Pauze

14.45 uur Hoe zorg ik dat mijn organisatie voldoet aan de AVG?

15.45 uur Pauze

16.00 uur De praktijk: tools, tips & tricks

16.45 uur Vragen en afsluitende borrel

Voor bedrijven en organisaties betekent de komst van de AVG dat ze een professionaliseringsslag moeten doorvoeren in hun omgang met (digitale) informatie. Dat betekent zorgen voor veilige IT-systemen, voor kennis over de informatie die in de organisatie aanwezig is en bovenal het vergroten van het bewustzijn van medewerkers, over wat privacygevoelige informatie is en hoe daarmee om te gaan.

Julien Spronck van BDO maakt voor bedrijven uit de technologiebranches inzichtelijk welke impact de AVG heeft en hanteert daarbij als rode draad een pragmatische aanpak om de AVG te implementeren. Aan de hand van onderstaande aspecten wordt de complexiteit van de verordening afgepeld en vertaald in een praktische methodiek waar u mee aan de slag kan:

  • Voor wie is de AVG bedoeld, wat is de achtergrond?
  • Waar moet u aan voldoen, wat zijn de eisen?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s en valkuilen?
  • Aantoonbaarheid van privacy?
  • Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun rechten?
  • Praktische tips en trucs.

Na afloop van de sessie heeft u kennis van de eisen, maar ook van de mogelijkheden van de AVG en hoe u hier aan kan voldoen.

Spreker

Julien Spronck, BDO Utrecht
T: (06) 83 60 03 67 | W: www.bdo.nl I E: julien.spronck@bdo.nl

Julien Spronck is als Senior Manager Cyber Security werkzaam bij BDO Utrecht. Julien heeft zich vanuit een achtergrond op het snijvlak van informatietechnologie en organisatiekunde gespecialiseerd als adviseur in informatiebeveiliging, risicomanagement en IT-audit. Zijn expertise en ervaring liggen voornamelijk in het opzetten en borgen van risicomanagementsystemen binnen organisaties, gestoeld op een brede kennis van het IT/veiligheidsdomein en de relevante wet- en regelgeving. Als IT-adviseur heeft Julien ruime ervaring met rollen als projectleider, informatiemanager, IT-beheer en tevens binnen de
softwareontwikkeling.

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer, Leonie van der Smeede

T: (033) 465 75 07 | E: b.meijer@fhi.nl T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl